loading

บากู ร้านขายดอกไม้ - ข้อกำหนดในการให้บริการ

  • ร้องเรียน
  • เมื่อคุณไม่พอใจกับบริการที่ได้รับและดอกไม้ที่ผู้รับได้รับ โปรดส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรูปถ่ายช่อดอกไม้ โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องมีภาพจากด้านบนและด้านข้างเพื่อดูช่อเต็ม เราต้องมีการร้องเรียนภายใน 2 วันหลังจากวันที่จัดส่ง มิฉะนั้น เราอาจไม่สามารถพิจารณาการร้องเรียนของคุณได้